Біоенергетика - виробництво енергії з біопалива різних видів. Назва даної галузі походить від англійського слова bioenergy, яке давно використовується як енергетичний термін.

Біоенергетикою вважається виробництво енергії як з твердих видів біопалива (тріска, гранули (пелети) з деревини, лушпиння, соломи і т. п., брикети), так і біогазу, і рідкого біопалива різного походження.

Поняття «біоенергетика» застосовується як в електроенергетиці, так і в теплоенергетиці і спільному виробництві тепла та електрики (когенерація).

Переваги біоенергетики:

  • використання відновлювальних ресурсів - біомаса, на відміну від газу і нафти, є невичерпним джерелом енергії
  • зменшення викидів парникових газів - біомаса в процесі росту вловлює надлишок оксидів вуглецю, що спричиняють потепління
  • відповідальне ставлення до ресурсів - розвиток біоенергетики спричинив глобальні зміни у свідомості людства, як тільки біомаса стала джерелом енергії і, відповідно, прибутку, людство стало на шлях захисту і контролю сировинних джерел (лісів, відходів сільського господарства)
  • зменшення логістичних витрат - одним з поки що незмінних джерел засмічення атмосфери є викиди транспортних засобів, біоенергетика є поштовхом до раціонального використання палива, оскільки сама концепція використання біомаси в якості джерела енергії призводить до збільшення локального використання місцевих видів палива  

Порівняння затрат на опалення різними видами палива 

Вартість :

- природного газу : < 200 м³/міс.–3 600 грн/тис.м³,

                                > 200 м³/міс.–7 189 грн/тис. м³

- е/енергії :               < 3600 кВт/год./міс.– 0. 46 грн/кВт,

                                > 3600 кВт/год./міс. – 1,48 грн/кВт

- пелети деревної :  2500 грн/тонна.

За розрахунок прийнято середнє споживання будинком теплової енергії  в сезон.

Таким чином ми маємо на будинок :

50 м.кв.  10,94 Гкал/сезон ,або на місяць – 1,82 Гкал;

100 м.кв. 21,9   Гкал/сезон,або на місяць – 3,65 Гкал;

150 м2 32,87 Гкал/сезон,або на місяць – 5,48 Гкал;

300 м.кв.  65,74 Гкал/сезон,або на місяць – 10,96 Гкл.

Теплотворна здатність:

  • Природний газ 8 Гкал/тис.м.куб;
  • Пелета деревна  4,5 Гкал/тонна;
  • Електроенергія  0,864 Гкал/МВт.

Витрати на опалення :

  50 м.кв. – 970 грн (е/е), 1011 грн (пелета), 918 грн (газ);

100 м.кв. – 2581 грн(е/е),  2028 грн (пелета), 2562 грн (газ);

150 м.кв.  5758 грн (е/е), 3044 грн (пелета), 4207 грн (газ);

300 м.кв. 15189 грн(е/е), 6088 грн (пелета), 9131 грн (газ).

До речі, пелету не слід  порівнювати з дровами, бо пелета має щільність 1,147 кг/дм.куб., а деревина має у середньому 0,55-0,65 кг/дм.куб., та має калорійність 1,94 Гкал/т.